házirend

ADVENT ÓBUDÁN 2023.

Karácsonyi Vásár 2023.12.01-2023.12.23.

HÁZIREND

Tisztelt Vendégeink!

Köszönjük, hogy kilátogatnak az Óbudai Advent 2023 karácsonyi vásár és programsorozat helyszíneire. Kellemes kikapcsolódást, jó szórakozást, boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk. A vásár és a szórakoztató műsorok zavartalansága, mindannyiunk biztonsága érdekében kérjük a rendezvény házirendjében foglaltak betartását.

A rendezvénnyel kapcsolatos általános tudnivalók

A rendezvénysorozat szervezője: Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-BékásmegyerÖnkormányzat, Rendezvényszervezési Osztály.

A rendezvény helyszíne: Budapest III., Óbuda – Fő tér, Szentlélek tér

A rendezvény biztosítását végző vállalkozás: EX-VOL Security Kft.

A vásár nyitva tartási ideje hétfőtől csütörtökig 13.00-21.00 óráig, pénteken 13.00-22 óráig,  szombaton 10.00-22 óráig és vasárnap 10.00-22.00 óráig.
Adománygyűjtő faház nyitva tartási ideje hétköznap 14.00-21.00 óráig, szombaton és vasárnap 10.00-21.00 óráig.

A rendezvény sajtó-nyilvános esemény, továbbá a résztvevőkről kép- és hangfelvétel készülhet a Szervező promóciós felületein, kommunikációs- és marketing-anyagain történő felhasználás érdekében. Az adatkezelési tájékoztató a helyszínen, az információs ponton megtekinthető.

A programokról bővebben a kihelyezett plakátokon, szóróanyagokból és a www.facebook.com/adventobudan oldalon is tájékozódhatnak.

A belépés és a vásár területén tartózkodás szabályai

A rendezvény bárki által szabadon és ingyenesen látogatható, azonban a rendezvény területén a szervezők előzetes írásbeli engedélye (szerződés) nélkül tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenységet folytatni.

A rendezvény területére nem léphet be, és ott nem tartózkodhat az, aki:

a) jogellenes, a rendezvény megtartását akadályozó vagy zavaró, annak biztonságát veszélyeztető magatartást tanúsít és azt a felhívás ellenére szem szünteti meg,
b) szemmel láthatóan ittas, vagy bódult állapotban van,
c) ruházata olyan mértékben szennyezett, vagy általános higiéniai állapota olyan, amely másokban megbotránkozást kelthet.

A rendzavaró személyt a biztonsági szolgálat a helyszínről eltávolítja.

A rendezvény területére kizárólag az általános közfelfogás szerint szelíd, pórázon vezethető háziállatok („házi kedvencek”, tipikusan: kutya) hozhatók be. Házi kedvenceket a következő feltételek együttes megléte esetén lehet behozni:

a) érvényes oltási igazolvány 1 (egy) évnél nem régebbi veszettségoltással,
b) egyedi azonosító (olvasható tetoválás vagy mikrochip),
c) póráz, nyakörv, szájkosár, biléta a gazda (a vásár ideje alatt is elérhető) telefonszámával.

Házi kedvenc behozatalával a gazda tudomásul veszi, hogy azt higiénikus, az állat számára is megfelelő körülményeket biztosító módon köteles tartani, továbbá a kutya behozatalával a gazda tudomásul veszi, hogy azt a vásár teljes ideje alatt szájkosárral, pórázon köteles tartani. A feltételek meglétét a szervező és a biztonsági szolgálat tagja jogosult ellenőrizni, és egyedileg megtiltani adott állatnak a rendezvény területére történő behozatalát.

A vásár területén 18. életévét be nem töltött személy alkoholt nem fogyaszthat, őt a kereskedelmi és vendéglátóhelyek nem szolgálhatják ki. A vásárlót a kereskedelmi vagy vendéglátó egység dolgozója és a biztonsági szolgálat tagja az életkorának hitelt érdemlő igazolására felhívhatja.

A rendezvény teljes területén, kiemelten a színpad előtti nézőterén tilos:  

a) a „body surf” (amikor a közönség egy-egy rajongót a csápoló tömeg feje fölött, kezével továbbít a színpad felé),
b) a „mosh pit” (a színpad előtti – kisebb vagy nagyobb – téren a zenére zajló tombolás, durva lökdösődés, szó szerinti fordításban: „zúzda”; a mosh pit egy változata a circle pit, amikor a tömegben üresen hagyott kör peremén haladva és abból kiválva ütköznek egymásnak a táncolók),
c) a „wall of death” (a közönség – jellemzően a zenekar felszólítására – a tömeg egy, a színpadra merőleges folyosót üresen hagyva kettéválik, majd újabb jelre a két „fal” egymásnak rohan).
d) Nyílt lángú és pirotechnikai látványelem, eszköz alkalmazása.
A vásár berendezési tárgyait, különösen a térbútorokat, transzparenseket, díszítéseket, tűzvédelmi eszközöket, biztonsági jeleket áthelyezni, megrongálni, elvinni tilos. Amentésre, a tűzoltósági felvonulásra, a menekülésre kijelölt, továbbá a tűzcsapokhoz vezető utakat leszűkíteni, eltorlaszolni, oda bármilyen, a mozgást, megközelítést, alkalmazást akadályozó tárgyat elhelyezni még átmenetileg sem szabad.


Beviteli tilalom alá eső tárgyak

A vásár területére tilos bevinni:

  • a közbiztonságra különösen veszélyes eszközöket (175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet),
  • lőfegyvert (a rendészeti szervek szolgálatban lévő tagjai, és lőfegyverrel szolgálatot ellátó vagyonőr kivételével),
  • sűrített levegővel vagy szén-dioxiddal működő fegyvert, gáz- vagy riasztófegyvert, jelzőpisztolyt, rajtpisztolyt, fegyverutánzatot,
  • robbanóanyagot, pirotechnikai eszközt,
  • tűz-és robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes folyadékot (pl. benzint, gázolajat), gyúlékony anyagot, azonosíthatatlan folyadékot,
  • PB gázpalackot (vendéglátók kivételével),
  • kábítószert vagy jogszabályban rögzített egyéb pszichoaktív szert,
  • festékszóró palackot, grafiti tollat,
  • távirányítású repülő eszközt (drónt),
  • önegyensúlyozó, egy vagy két kerekű, elektromos meghajtású eszközt (Segway), kerékpárt, rollert.


A járművek elhelyezése, parkolás
a

A látogatók, vásárlók, programokra érkezők részére a szervező külön parkolóhelyet nem jelölt ki. A gépjárművekkel parkolásra a környező utcákban van lehetőség. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a parkolás munkanapokon díjköteles (C zóna – 300 Ft/óra) 08.00 és 18.00 óra között, továbbá korlátozott (maximum 3 óra). Pénteken 18.00-tól hétfő reggel 8.00 óráig a parkolás ingyenes. Továbbra is tilos külön engedély nélkül gépjárművel a Hídfő utcába, a Harrer Pál utcába, a Fő térre, a Szentlélek térre, és a Laktanya utca külön kijelölt szakaszára behajtani.

Kerékpár- és rollertároló a vásár területén és annak környezetében nem létesült, kérjük a vásár látogatóit, hogy ezek használatát mellőzzék.

További biztonsági információk

Kérjük, személyes értéktárgyaikra fokozottan ügyeljenek, mert a Szervezők ezek elvesztéséért, megrongálódásáért felelősséget nem vállalnak. A talált tárgyakat kérjük az Információs ponton (Szentlélek tér) leadni. Elveszett dolgok iránt ugyanitt lehet érdeklődni. A talált dolog jegyzőkönyv alapján a tulajdonosának, vagy más átvételre jogosultnak adható vissza, ha az átvevő hitelt érdemlően igazolja, hogy a dolog az ő tulajdonát képezi, vagy annak átvételére jogosult. Amennyiben a talált dologért a rendezvény befejezéséig senki nem jelentkezik, a talált dolog további kezelését a szervező a Ptk. XVII. fejezet (A találás) előírásai alapján, a közönség számára nyitva álló helyen talált dolog kezelésének szabályai szerint végzi.

Veszélyhelyzet (tűz, baleset, rendkívüli időjárási viszonyok) bekövetkezése vagy közvetlen veszélye esetén a szervező jogosult a rendezvényt megszakítani és a terület azonnali elhagyását elrendelni. Az erre vonatkozó felhívás esetén a veszélyeztetett területet haladéktalanul el kell hagyni.

A kiürítés, menekítés útvonalait a területen táblák jelzik.

Kísérjék figyelemmel a helyszínen a rendezvény résztvevőinek biztonságáról adott tájékoztatóinkat. Vegyék figyelembe és tartsák be a rendezvény rendjére, biztonságára vonatkozó, a járványhelyzetre a szervező vagy a biztonsági szolgálat által adott felhívásokat, a rendezvény vendégei részére készített, és a helyszínen kifüggesztett biztonsági tájékoztatóban foglaltakat is.

Kérjük, hogy minden esetleges balesetet, káreseményt haladéktalanul jelentsenek be a szervezőnek, vagy a biztonsági szolgálat tagjának.

Az elsősegélyhely hétvégeken, a nyitva tartási idő alatt a Hídfő utca 18. szám alatti épületben található.

Kellemes időtöltést, jó szórakozást kívánunk,

 

Szervezők

Megosztás itt: facebook
Megosztás itt: twitter
Megosztás itt: facebook